Referat 060116

Tilstede: Roger, Solveig, Birgitte, Lilli, Anita G

Fravær: Anita B, Tom, Mette


Sak 1/2016 Post:

Solveig har mottatt husleieregning fra Skiklubben var feil. Solveig kontaktet de før jul, men har ikke hørt noe tilbakemelding. Hun har betalt fakturaen, men avventer svar.

Kontraktsutkast til ny leieavtale med Skiklubben. Sendt ut til de øvrige i styret for gjennomgang.

Kommentarer: Er husleien på kr 24.000,- inkl. delen til Mathiesen? Roger sjekker med Skiklubben.

Ellers ingen kommentarer til utkastet.


Sak 2/2016 Årsmøtet:

Årsberetning for styret - ny utgave sendt fra Anita B til Solveig.

Alle øvrige beretninger fra de forskjellige grenene er sendt til Anita B.

Møte holdes mandag 25. januar på Skistua kl. 18.30.


Sak 3/2016 Økonomi:

269 betalende medlemmer pr 31.12.15.

Hallen har hatt en totalutgift på 210.507,-. Vi har fått en veldig rimelig hall og er glade for det.

Klubben har et overskudd på 112.225,- pr 31.12.15.


Kontoene er bokført pr i dag 6.1.16 som følger:

sparekontoen 225.769,-

driftskonto 64.472,- 

kurskonto 17.492,-

hallkonto  21.150,-

Økonomien er vært styrt forsvarlig og fornuftig.

Solveig la frem regnskapet og styret gikk gjennom dette, samt budsjett 2016.

Regnskapet ble godkjent av styret og signert av de tilstedeværende styrerepresentantene.


Sak 4/2016 Årets hund 2016:

Anita G lager presentasjon av regler og oppsett for kåring av Årets hund i klubben. Dette presenteres for Årsmøtet og deretter legges informasjonen ut på klubbens hjemmeside og facebookside. 


Sak 5/2016 Merkelapper treningsavgift:

Merkelapper til medlemmer betalt treningsavgift for hallen. Anita G lager ferdig lapper og laminerer det til mandag 11. januar. Disse leveres ut til medlemmer utover den uken.


Sak 6/2016 Lydighetsgruppe:

Mandag 11. januar har styret innkalt lydighetsgruppa til møte for å få i gang denne gruppen igjen.


Sak 7/2016 Utleie hallen:

Diskusjon om hensyn til klubbens medlemmer og deres ønske om å trene i helgene mot å leie ut hallen til private. Helgene denne våren er mye opptatt med kursvirksomhet i klubbens regi og det kan fort bli et problem hvis det blir mye utleie til private i tillegg.

Konklusjon at pr i dag leies ikke hallen ut privat. Behovet for medlemmenes trening sees an og ny vurdering tas etter påske.


Sak 8/2016

Gruppeledere får treningsavgift dekket av klubben for første halvår av 2016. Vedtak 7


Neste møte mandag 1. februar kl. 19.00.Referat styremøte 6/1-16