Referat 03112015

Styremøte 3/11-15

Tilstede: Solveig, Roger, Anita B,  Lilli, Anita G, Birgitte, Mette, Tom


Fravær:


Agenda


Møteref fra styremøte 06.10.15, godkjent


Hallen er ferdig og første organiserte trening var 26.10.2015.

Retter en stor takk til Eidsvoll hundeklubb sin leder og hele dugnadsgjengen som har jobbet for å få hall til medlemmene. Startet arbeidet i mars og ble ferdig 25.10.15.


19/11 Post

Regning fra elektriker hall 54382,-

NKK aktivitetsavg Rally fra stevne 2475,-

Hafslund 2267,-

Mottatt regning fra posten på at vi har mottatt noe som var ufrankert 66,50.

Roger og Mette har fått mail fra Eidsvold Verk skiklubb, Invitasjon til møte mellom klubbene 25.11.15 kl 1900. Aktivitetsplan 2016 og justering av leiekontrakt. Roger og Solveig deltar på møtet.


20/11 Økonomi

Sparekonto 113.539,88

Driftskonto. 129078,-

Kurskonto.  31000,-

Hallkonto 43762,-

Gå igjennom kontoen for å finne ut differanse fra stevnet.


21/11 Julebord

Julebordskomiteen (Lilli, Elvy og Stine) 

Pris pr pers 250,-

Mat bestilles fra Letohallen. Mette kjøper inn og tilbereder pinnekjøtt.

Faktura sendes direkte til klubben.


22/11 Juleavslutning

Juleavslutning blir 17.12.15. Må ordnes med godteposer til hundene.


23/11 Årsmøte

Utlysning 8 uker tidligere. Årsberetninger og saker senest 5 uker før. 5 uker før legges ut på hjemmesiden.

Sende til gr ansv. Frist 6 uker før. Ragnar for maistevnet. Birgitte for sept stevne. Anita og Roger for styret. Øyvind miljø.

Budsjett – Solveig har gått igjennom budsjett for 2016.

Roger booker Skistua


24/11Klubbmesterskap

15 november 2015. Agility og lydighet samme dag. Innvielse av hall.


25/11Eventuelt

Styremøtetider  -  rullere mandag og tirsdag

Mette Kristiansen rallylydighetansvarlig. Har ansvaret for treningene.

Mette Kristiansen får godkjent instruktørtimer for å få godkjent NKK instruktørutdannelsen. Solveig skriver skrivet til NKK.


Bytte lås til rommet bak. Roger fikser.


Neste møte mandag 30 november kl 1900


Viktig med god møtekultur


Vi samarbeider med: