Hallen

Hallen

Oppdatert informasjon om hallprosjektet.


Høsten 2020 kjøpte klubben en 3 år gammel brukt isolert hall. Denne hadde fungert som Sport 1 butikk på Sjusjøen.  Hallen var demontert å lagret i Hurdal og det ble kjørt 2-3 lass med trailer for å få den til Ormlia.   Den gamle hallen var i dårlig forfatning (stadig lapping/sveising av duk).    Vi la den ut for salg mot demontering av kjøper.  Etter ca 1 ½ mnd var den gamle demontert og fraktet bort.

Vi kontaktet så OB Wiik (produsent av hallen) for bistand til søknad og oppføring av hall.  De satte oss i kontakt med CK Nor Bygg som er et firma som jobber med prosjektering og søknadsprosesser.  Målet vårt var å få til en tillatelse om permanent oppføring av hallen.  Den gamle hallen var ført opp som et midlertidig tiltak, dvs at den egentlig skulle ha vært demontert etter 2 år, således har den egentlig stått ulovlig de 3 siste årene.

Først ble nabovarsel sendt ut og det var ikke kommet inn noen innsigelser mot prosjektet innen fristen på 14 dager.  Etter mange mailer og tlf.møter med CK Nor Bygg var endelig søknaden klar for innsending på slutten av 2020.   Vi kan vel si at klubben nok aldri hadde klart å lage en så god og grundig søknad på egenhånd.  Til tross for dette fikk vi i mars avslag fra Eidsvoll kommune med henvisning til at det ikke var tatt hensyn til den nye arealplanen for 2021.    CK Nor Bygg leverte innen ankefristen på 8 uker en ny søknad med tilsvar for hvert punkt i arealplanen.   Kan nevne at vi har trukket inn Eidsvoll Verk Skiklubb og den imponerende utviklingen de har gjort på området og dets mangfold.

I midten av juni fikk vi endelig svar fra kommunen og denne gangen var svaret positivt, søknad godkjent.  Det vil si at hallen kan stå permanent oppført så lenge EHK har en leiekontrakt med skiklubben.

At ting har tatt lang tid synes styret også, men slike prosesser kan være veldig tidkrevende og må vi også huske at samfunnet har vært nedstengt pga av covid-19.  

Vi tok så kontakt med byggeleder hos OB Wiik, men de hadde ikke noen ledige arbeidslag som kunne starte jobben men montering.

I dag 12.juli ringte byggeleder og orienterte om at de kunne starte montering ca 19.juli. Det vil ta ca 1 – 2 uker før hallen er montert.  Så må det utstedes ferdigattest før brukstillatelse kan gis. 

I denne perioden vil Ormlia være stengt for all trening og kursvirksomhet.

Vi har planer om å få til et nytt dekke/underlag i hallen, men inntil videre må vi kanskje bruke det gamle.  Det skal også monteres opp lys i hallen av elektriker, vi har tatt vare på de fra den gamle hallen.  Det ser ikke ut som det er mulig å få frem nok strøm til å kjøre varmeveksler som fulgte med hallen (3-fase), men vi jobber med å få til en annen løsning som krever mindre strøm.

 

Styret