Hallen

Hallen

Nytt til våre medlemmer vedr. Hallen


I beg. av desember 2020 hadde Styret et forsiktig håp om oppsetting av ny hall medio mars - men fordi vi går for en permanent løsning, har det vært en litt tyngre prosess å komme igjennom...

Vi har engasjert O.B.Wiik AS (som er produsent av hallen). De bistår EHK med alt fra kartlegging av område, byggesøknad, sjekking av grunnforhold og oppsetting av hallen.

O.B.Wiik har utført slike oppdrag mange ganger, og når den administrative og tekniske delen er godkjent, så er det bare å vente på at snøen forsvinner og telen slipper taket - hvilket de er avhengig av for å kunne starte oppsettingen.

Pga dagens koronasituasjon - som kan forsinke en smule - og påsken rett rundt hjørnet, så ser Styret for seg at hallen kan være på plass medio mai, under forutsetning at alt går som planlagt

Med vennlig hilsen

Styret i Eidsvoll Hundeklubb