Referat 01092015

Styremøte 1/9-15

Tilstede: Solveig, Roger, Anita B, Tom, Lilli

Fravær: Anita G, Birgitte, Mette


Agenda


Møteref fra styremøte 12.08.15, godkjent


8/9 Halvtårs regnskap

Gått igjennom halvtårsregnskapet. Solveig har snakket med Øyvind, han så ingen dramatikk i dette regnskapet. Styret godkjenner dette.

9/9Økonomi

Sparekonto 113.539,88

Driftskonto. 137.557,45

Kurskonto. 47,200,86

Hallkonto 117.388,95

Bemerkninger ; driftskonto der er alle innbet. Stevne på valp og RLP, utgifter minimalt foreløpig. Kurskonto har innbet for Lenekurs og valp, ingen utbet foreløpig. Kurskonto har også en innbet fra Studieforbundet på 6.840,00


10/9 Hall

Hallen er kommet opp, hallkomiteen har gjort en fantastisk jobb sammen med klubbens medlemmer. Hallkomitten tenker på muligheter for en påskjønnelse til de som har jobbet mye med hallen.

Hallen er stengt inntil alt er ordnet der. Vil holdes en åpningsfest.

Skal settes opp regler for bruk av hallen.

11/9Treninger

Utstillingstrening torsdager 1800-1900. Oppstart etter stevnet.


Kalle inn til lydighetsmøte. Anita og Solveig sjekker opp ang instruktører.

Roger snakker med Ragnar.


12/9 Eventuelt

Lene Berntsen har spurt om å få utbetalt instruktørhonoraret sitt før kurset er ferdig.

Styret går inn for at hun får det utbetalt.


Neste styremøte julebord og årsmøte.


Julebord:  fredag 27. november, Leie skistua. Lilli og ……. Er ansvarlig for arrangementet. Solveig spør Elvy og Stine.


Årsmøte 25.01.16.


Neste møte 06.10.15


Viktig med god møtekultur


Vi samarbeider med: