Referat 12082015

Styremøte 12/8-15

Tilstede: Solveig, Roger, Anita B, Mette,  Birgitte, Lilli, Anita G

Fravær: Tom


Agenda


Ingen agenda for dette møttet hadde blitt sendt ut.


5/8 Møtekultur

Solveig ga klar beskjed om at det kan ikke fortsette med møtene som det er blitt gjort nå i vår. Møtereferat og agenda må sendes ut i god tid før neste møte. På møte må vi holde oss til saker.


6/8 Halvtårs regnskap

Solveig gikk kjapt igjennom regnskapet. Litt store avvik i budsjett på kurs og innskjøp av utstyr. Solveig skal ta dette med revistorene. Neste styremøte vil hovedsakelig dreie seg om økonomi.

Ca 119000,- på driftskontoen (enda ikke fått regning på husleie som er på ca 21000,-, Solveig fører over 30000,- fra kurskontoen til hallkontoen, da det er bedre rente på denne kontoen.


7/8Fremtidige kurs

Mette gikk igjennom alle kurs som er planlagt nå i høst.

Valpekurs, hverdagslydighetskurs, lp konk kurs og Hildekurs. Ble enige om å droppe Hildekurs i oktober og desember.

Roger informerte om at det er 2 smeller kurs under planlegging.


Neste møte 01.09.15


Viktig med god møtekultur