Referat 06102015

Styremøte 6/10-15

Tilstede: Solveig, Roger, Anita B, Tom, Lilli

Fravær: Anita G, Birgitte, Mette


Agenda


Møteref fra styremøte 01.09.15, godkjent


13/10 Post

LP stevnet 17 og 18 september 2016 bekreftet. Rallystevnet er nå søkt om.

Mail fra NKK, mangel på septstevnet. En rapport, Birgitte jobber med saken. Alle papirer er sendt fra klubben.

Regning, Rangsells 629,- og Lift 2000,-


14/10 Økonomi

Sparekonto 113.539,88

Driftskonto. 125240,-

Kurskonto. 38000,-

Hallkonto 112390,-

Hallkonto blir gjort om til driftskonto, slik at all treningsavg går inn på den kontoen. Pr i dag er dette en plasseringskonto. Dette ordner Solveig.


15/10 Julebord

Julebordskomiteen (Lilli, Elvy og Stine) undersøker priser på mat.

Pris pr pers 250,-

I år, 2015, betaler EHK for leie og det resterende på mat og drikke.


16/10 Juleavslutning

Juleavslutning blir 17.12.15. Må ordnes med godteposer til hundene.


17/10 Årsmøte

Anita B sjekker opp frister.


18/10 Eventuelt

LP reglement

EHK har hatt infomøte med medlemmer. Vi har ingen kommentarer til dette utover at vi mener Rekrutt, kl 1 og kl 2 bør ikke innføres før i 2017.

Anita B sender mail til NKK før 25.10.15


Hall

Hva skal oppbevares i hallen?

Vi har da blitt enige om at det skal være reoler med småting som for eksempel nrskilt, lpruta, kjegler osv.

Ag møne skal stå i hallen hele tiden, mindre bæring.

Alt annet utstyr skal stå i kontaineren som blir stående rett utenfor hallen.


Styremøte

Lavt oppmøte på styremøtene. Hvis vi ikke får kommet på møte så må vi kontakte vara så vi vet det er noen som møter for oss.


Neste møte 03.11.15 kl 1900


Viktig med god møtekultur


Vi samarbeider med: