Referat styremøte 6/5-14

Referat styremøte 6/5-14

Tilstede: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter, Solveig Amundsen, Anita Berntsen, Tom Bremnes, Birgitte Seehuus, Nora Hansen

Fravær: Lilli Bergsjøbrenden


Agenda

Restanseliste

Post

Økonomi

Eventuelt


Sak 17/4 Restanseliste:

Hundens dag NKK 24. mai 2014 kl. 1200.

Sted: Felleskjøpet i Eidsvoll. Solveig har bestilt rekvisitter fra NKK. Roger sjekker lodd. Birgitte lager hundequis. Nora og Roger ordner med premier.

Møte tirsdag 20. mai kl 1830.

Organisasjonskurs, ikke planlagt på NKK. Vi kan gjerne sette opp et selv med hjelp fra NKK. Solveig fortsetter jobben med å arrangere dette.

Treningsvester: fått første parti. Bestilt flere i L og bytte XS til XXL.

Profeleringsklær: Mette har kontroll på dette.

Hall: Tom har ansvar for dette

Port: Innkjøring. Sette opp lapper om at området blir stengt med låst port hvis ikke personer som bruker området plukker opp etter seg.

Miljøprosjekt: I samarb med Eidsvoll kommune, sak på årsmøte for 2014.


Sak 18/4Post:

Miljøprosjekt i samarb med Eidsvollkommune. 35 stasjoner fordelt rundt i kommunen, koster klubben 5990,- pluss moms i året. Flyttet denne til restanselisten da vi ble enige om å konsentrere oss om et «reint» Ormlia først. Tar dette med årsmøte for 2014.

Søknad fra Yvonne Nilsen om støtte til NKK trinn 1 kurs, innvilget med vedtak.

Alle rosettene til stevnet er kommet.

Faktura 1905,- Hafslund strøm

Mail fra Hege Karlsen ang betaling til dommere for stevnet, Solveig ordner.


Sak 18/4Økonomi

Grasrota andel 2207,-

Driftskonto 84827,-

Kurskonto 5877,-

Gøril kurset 8000,- går i 0. Kiosk 450,-

Hildekurs 3620,- gikk 120,- i minus.


Sak 19/4

Sjekke ut muligheter for ulike kurs lp og ag til høsten, settes på terminlisten

Dugnad inne og ute på området.


Viktig med god møtekulturNeste møter er:03.06.14 kl 1800

Roger GjødingseterMette KristiansenSolveig AmundsenAnita BerntsenNora HansenLilli BergsjøbrendenBirgitte SeehuusTom BremnesVi samarbeider med: