Referat styremøte 5/2-14

Referat styremøte 5/2-14

 


Sted: Ormlia

Tilstede: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter, Solveig Amundsen, Anita Berntsen

Fravær: Nora Hansen, Birgitte Seehuus, Tom Bremnes, Lilli Bergsjøbrenden


Agenda

Post

Økonomi

Arbeidsliste for styret

Eventuelt


Sak 1/1

Post

Hundens dag NKK 24. mai 2014 kl. 1200. Kontakte Felleskjøpet om vi skal ha det med de denne dagen. Ansvar Solveig

Søknad fra Fet og Omegn Hundeklubb om medlemsavtale med NKK. Ingen innvendinger på at de kan bli medlemmer.

Lovene til Ehk fra NKK er godkjent.

Mottatt mail fra Hege Karlsen. Styret har tatt opp saken, svar sendt..

Sjekke styret sin mail to ganger i uka. Ansvar Roger og Anita


Sak 2/1

Økonomi

Mottatte regninger: Forsikring, husleie, Ragnsells, Hafslund.

Pr. 3 feb. 95243,25 på konto


Sak 3/1

Styret har enstemmig vedtatt at alle tidligere vedtak skal kjennes ugyldig pr 05.02.14 pga manglende dokumentasjon

Nye vedtak blir fortløpende arkivert i egen mappe


Sak 4/1

Arbeidsliste for styret

Roger: vaktmesteroppgaver, Hundens dag, kurs

Mette: Rallystevnet, Romerikestevnet, profileringsklær Ullmax og Reklamehuset, Kurs

Anita: Rallystevnet, Romerikestevnet, treningsvester, Kurs

Solveig: Hundens dag, kurs

Birgitte: Søke om tilskudd, infomail

Nora:

Tom:

Lilli:

Dette vil forandre seg hele tiden, og vil bli oppdatert.


Sak 5/1

Eventuelt

De  som har ansvaret for treninger på torsdager må ha tilgang på nøkkel, inneordning på dette.

Kioskansvarlig kom med forslag om å ikke ha kiosken åpen før etter påske, nedstemt av styret.

Viktig med god møtekultur

Organisasjonskurs. Muligheten for å sende noen på kurs. Ansvar oppfølging Solveig

Undersøke muligheter for dugnad. Ansvar alle


Neste møtedatoer er:

25.03.14 kl 1800

01.04.14 kl 1800

06.05.14 kl 1800

03.06.14 kl 1800
Vi samarbeider med: