Referat styremøte 1/4-14

Referat styremøte 1/4-14

Tilstede: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter, Solveig Amundsen, Anita Berntsen, Tom Bremnes, Birgitte Seehuus, Lilli Bergsjøbrenden

Fravær: Nora Hansen


Agenda

Restanseliste

Post

Økonomi

Eventuelt


Sak 13/3

Restanseliste:

Hundens dag NKK 24. mai 2014 kl. 1200.

Solveig har pratet med Felleskjøpet og vi kan ha hundens dag der. Solveig jobber videre med arrangementet.

Organisasjonskurs, ikke planlagt på NKK. Vi kan gjerne sette opp et selv med hjelp fra NKK. Solveig fortsetter jobben med å arrangere dette.

Treningsvester bestilt.

Profeleringsklær: Mette har sendt ny mail til reklamehuset, venter svar.

Hall: Tom har ansvar for dette


Sak 14/3

Post:

Mail fra NKK ang agstevne 2013. Anita purrer Siri

Regning Eidsvoll kommune 1650,- kopiering til årsmøte i januar.

Medlemskontigent kommer inn fortløpende

Ragnsells 293,75

Regning dommerpremier stevnet 10. mai 908,- lp dommere

Søknad til NKK trinn 1 kurs mottatt fra Mette Kristiansen og Anita Berntsen

Styret i EHK godtar at de får støtte fra EHK i samsvar med vedtak.

Anita ordner kontrakter.

Sponsing av russebil: EHK sponser med 1000,-


Sak 15/3

Økonomi

Medlemstallet: 182 medlemmer

Ridehuset gikk 1500,- i overskudd

Hverdagslydighetskurs overskudd på 2060,-

Konto ca 104000,-

Kontrakt med Eidsvoll skiklubb, sjekke i papirene


Sak 16/3

Sjekke ut muligheter for ulike kurs lp og ag til høsten, settes på terminlisten

Dugnad inne og ute på området.


Viktig med god møtekulturNeste møter er:

06.05.14 kl 1800

03.06.14 kl 1800Vi samarbeider med: