Referat 25/2 og 5/3-14

Referat styremøte 25/2 og 5/3-14

Tilstede 25.02.14: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter, Solveig Amundsen, Anita Berntsen, Nora Hansen, Tom Bremnes, Birgitte Seehuus, Lilli Bergsjøbrenden


Tilstede 05.03.14: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter (reiste hjem før møtet var ferdig), Solveig Amundsen, Nora Hansen, Lilli Bergsjøbrenden, Birgitte Seehuus

Fravær: Anita Berntsen


Agenda

Restanseliste

Post

Økonomi

Facebooksiden

Hall

Kursvirksomhet

Eventuelt


Sak 6/2 Restanseliste:

Hundens dag NKK 24. mai 2014 kl. 1200. Kontakte Felleskjøpet om vi skal ha det med de denne dagen. Ansvar Solveig

Solveig har pratet med Felleskjøpet og vi kan ha hundens dag der. Solveig jobber videre med arrangementet.

Organisasjonskurs, ikke planlagt på NKK. Vi kan gjerne sette opp et selv med hjelp fra NKK. Solveig fortsetter jobben med å arrangere dette.


Sak 7/2Post:

Fra hundisentrum, om de kan være med på Hundensdag 24. mai. Nedstemt av styret. Anita sender mail til de.

Kurstilskudd, en skal være ansvarlig for å søke. Birgitte tar oppgaven.

Årsavg Mammut (regnskapssystemet) 1192,-

Årsavg Brønnøysundreg. Grasrota 135,-

Mottatt mail Hege Karlsen, terminliste


Sak 8/2Økonomi

Rallystevnet gikk i overskudd.

Driftskonto 103200,-

Kurskonto 5370,-

Pr i dag 163 har betalt medlemskontigent, 57 har ikke betalt av de som står igjen som medlemmer.

10000,- er utbetalt til NOHK for utgifter angående stevnet 10. mai 2014.


Sak 9/2Facebooksiden og hjemmesiden

Anbefaler alle medlemmer til å sende inn resultater fra lp, ag, utstilling, rallylp og bruks til Mette Kristiansen


Sak 10/2Hall

Ser på mulighetene for enten leie eller kjøp av hall. Ansvar Roger og Øyvind. Resten av styret undersøker også muligheter.


Sak 11/2Kursvirksomhet

- All kursavgift inn på konto til klubben. Klubben betaler honnorar til intruktør. Vedtatt 6/6

- Klubben bruker kun NKK trinn 1 instruktører til å holde valpekurs, hverdaglslydighetskurs og bronsemerkekurs. Vedtatt 6/6

- Alle kurs må gjennom styrets godkjenning før det reklameres for. Vedtatt 6/6

- EHK kan støtte med trinn 1 instuktørkurs mot at instruktør holder 1 kurs gratis pluss 4 miljøtreninger for EHK. Vedtatt 6/6

- Instuktør for valp, hverdag, bronsemerkekurs får fastpris 200,- timen for 16 timerskurs. Vedtatt 6/6

- Pris på kurs blir som følger: Valpekurs 1200/1700,- medlem/ikke medlem

- Hverdag/nybegynner, bronsemerke og agility nybegynner 1400/1900,- medlem/ikke medlem

Forutsetter 16 t kurs fordelt på 8 kvelder.

Alle tre punkter Vedtatt 6/6

- Minimum 4 deltagere og max 6 for å avholde kurs. Blir det venteliste/mange deltagere som ønsker å gå kurs, så kan man enten få inn en hjelpeinstruktør som får godskrevet timene eller går sammen om å dele en større gruppe i to med en annen instruktør. Honorar blir som fastsatt 200,- timen. Vedtatt 6/6

- Hjelpeinstruktør på kurs får godskrevet timer selv om de ikke er i utdanning, men evt ønsker ved en senere anledning. Vedtatt 6/6


Minikurs:

3 t kurs

300,- pr deltaker

200,- timen i honorar til instruktør

Vedtatt alle punkter

Minimum antall deltagere er 4. Vedtatt 6/6


Instruktører kan få 500,- i støtte til ett inspirasjonskurs i året, mot at denne holder 2 LP nybegynnerkvelder for klubben uten honorarer i ettertid. Vedtatt 6/6Viktig med god møtekultur!Neste møter er:

01.04.14 kl 1800

06.05.14 kl 1800

03.06.14 kl 1800


Vi samarbeider med: