Referat styremøte 6/5-14

Referat styremøte 6/5-14

Tilstede: Mette Kristiansen, Roger Gjødingseter, Solveig Amundsen, Anita Berntsen, Tom Bremnes, Birgitte Seehuus, Nora Hansen

Fravær: Lilli Bergsjøbrenden

 

Agenda

Restanseliste

Post

Økonomi

Eventuelt

 

Sak 17/4 Restanseliste:

  • Hundens dag NKK 24. mai 2014 kl. 1200.
  • Sted: Felleskjøpet i Eidsvoll. Solveig har bestilt rekvisitter fra NKK. Roger sjekker lodd. Birgitte lager hundequis. Nora og Roger ordner med premier.
  • Møte tirsdag 20. mai kl 1830.
  • Organisasjonskurs, ikke planlagt på NKK. Vi kan gjerne sette opp et selv med hjelp fra NKK. Solveig fortsetter jobben med å arrangere dette.
  • Treningsvester: fått første parti. Bestilt flere i L og bytte XS til XXL.
  • Profeleringsklær: Mette har kontroll på dette.
  • Hall: Tom har ansvar for dette
  • Port: Innkjøring. Sette opp lapper om at området blir stengt med låst port hvis ikke personer som bruker området plukker opp etter seg.
  • Miljøprosjekt: I samarb med Eidsvoll kommune, sak på årsmøte for 2014.

 

Sak 18/4Post:

Miljøprosjekt i samarb med Eidsvollkommune. 35 stasjoner fordelt rundt i kommunen, koster klubben 5990,- pluss moms i året. Flyttet denne til restanselisten da vi ble enige om å konsentrere oss om et «reint» Ormlia først. Tar dette med årsmøte for 2014.

Søknad fra Yvonne Nilsen om støtte til NKK trinn 1 kurs, innvilget med vedtak.

Alle rosettene til stevnet er kommet.

Faktura 1905,- Hafslund strøm

Mail fra Hege Karlsen ang betaling til dommere for stevnet, Solveig ordner.

 

Sak 18/4Økonomi

Grasrota andel 2207,-

Driftskonto 84827,-

Kurskonto 5877,-

Gøril kurset 8000,- går i 0. Kiosk 450,-

Hildekurs 3620,- gikk 120,- i minus.

 

Sak 19/4

Sjekke ut muligheter for ulike kurs lp og ag til høsten, settes på terminlisten

Dugnad inne og ute på området.

 

Viktig med god møtekultur

 

 

Neste møter er:03.06.14 kl 1800

 

 

 

 

Roger GjødingseterMette Kristiansen

 

 

Solveig AmundsenAnita Berntsen

 

 

Nora HansenLilli Bergsjøbrenden

 

 

Birgitte SeehuusTom Bremnes

 

 

Eidsvoll Hundeklubb, PB: 105, 2071 Råholt. Org nr: 981462130.

facebook link