Referat 030315

Styremøte 3/3-15

Tilstede: Solveig, Roger, Anita B, Mette, Birgitte, Lilli, Tom

Fravær: Anita G

 

Agenda

 

Restanseliste

Post

Økonomi

Eventuelt

 

3/3 Restanseliste

Organisasjonskurs. Solveig.

Hall. Hallkomitee bestående av Roger, Kim, Ragnar og Bjørn.

Port. Innkjøring. Roger og Solveig pratet med skiklubben 26.08.14, avventes.

 

4/3 Post

Organsisasjonskurs, Solveig planlegger muligheten for å holde dette i EHK selv. Står i restanselise.

Vippe til Ag bestilt

Telt sekreteriat, 6500,- ca 3*6 meter.

Toaletter på Ormlia blir for dyrt, avventes.

 

5/3 Økonomi

78000,- på konto

Inn: 10000,- moms, 22800,- + 15400,- medlemsavgift

Kurskonto 30800,-

Solveig nevner at det er brukt en del penger hittil i år, ingen krise, bare nevnt.

 

5/3Annet

Hundensdag sjekke med Nkk. Mulig holde uten NKK 20. juni 2015

Sommer avslutning 25 juni på Ormlia

Kleinspitztreff 23 mai 2015, øker pris fra 500,- til 750,-

Prosjekt hall; til disp 220000. Maks å betale for hal 70000,- + moms.

Treningsavgift ses på på neste styremøte.

Alle må ordne med loddpremier til EHK sine arrangementer

Infomail; 1 gang i måneden, høre om evt Anita G har mulighet.

 

Neste møte 07.04.15

 

Viktig med god møtekultur

 

 

Eidsvoll Hundeklubb, PB: 105, 2071 Råholt. Org nr: 981462130.

facebook link