Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsberetning Styret EHK for 2017

 

Styret i 2017 har bestått av:

 

Leder: Roger Gjødingseter Nestleder: Tom Bremnes Kasserer: Anita Gundeid Sekretær: Anita Berntsen Styremedlem:Lilli Bergsjøbrenden Styremedlem: Anne Karin Larsen Johansen

 

Varamedlem: Lene Margrete Lohre Varamedlem: Mette Smeby

 

Valgkomite: Sølvi Sundby

 

Tone Ruud Kvehaugen

 

Mette Bråthen

 

Vi har holdt 11 styremøter.

 

Økonomi:

 

Overskudd 91412,46

 

Sunn og god økonomi

 

Medlemstall pr 31.12.2017

 

NKK – medlemmer pr 31.12.17

 

Antall hovedmedlemmer 212

 

Husstand medlemmer 32

 

Æresmedlemmer 6

 

TOTALT 250 medlemmer

 

Vi har i år arrangert kurs for valp, i hverdagslydighet, lydighet, bruks, rally og agility. Se gruppenes beretninger.

 

Vi har hatt sommeravslutning, julebord og juleavslutning.

 

I mai ble det avholdt det årlige agilitystevnet i samarbeid med NOHK.

 

I september ble det avholdt lydighets-, rallystevne og valpeshow. Se stevnekomiteens beretning for mer informasjon.

 

For detaljer og målsetninger fra de forskjellige gruppene, se egne årsberetninger.

 

Vi i styret vil få takke alle som bidrar til at klubben vår er i vekst og at medlemmene står på for et godt miljø, og at vi er en så hyggelig og sosial hundeklubb.

 

For styret EHK

 

Roger Gjødingseter Leder

Valgkomiteen

Årsberetning

Stevnet

LP Trening

Kurs

Miljøtrening

Utstilling

Eidsvoll Hundeklubb, PB: 105, 2071 Råholt. Org nr: 981462130.

facebook link