Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Du innkalles med dette til årsmøte i Eidsvoll Hundeklubb.

 

TIDSPUNKT: Mandag 30.januar kl 1830.

STED: Skistua, Eidsvoll Verk Skiklubb.

 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 26.12.2016;

- Mail: styret@ehk.no

- Post: Eidsvoll Hundeklubb, Postboks 35, 2081 Eidsvoll

Foreløpig regnskap, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag vil bli lagt fortløpende ut på hjemmesiden www.ehk.no, eller ta kontakt med følgende for å få tilsendt sakspapirene;

- Leder Roger Gjødingseter tlf 94886359

- Sekretær Anita Berntsen tlf 41840451

 

Enkel bevertning.

 

Vel møtt!

 

AGENDA:

1.ÅPNING

- Valg av ordstyrer

- Valg av sekretær, 2stk

- Valg av tellekorps

 

2.BERETNINGER (klikk på link for de forskjellige aktivitetene, så får du opp beretningene)

- Lydighet

- Rallylydighet

- Agility

- Bruks

- Utstilling

- Romeriksstevnet

- Høststevnet

- Miljøtrening

- Styret

- Revisjonsberetning

 

3.REGNSKAP

- Resultat 2016

- Budsjett 2017

 

PAUSE med enkel bevertning

 

4.INNKOMNE SAKER

- Fra medlemmer

- Fra styret

5.VALG

- Valgkomiteens innstilling

 

Årsberetninger, innkomne saker og valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut på hjemmesiden www.ehk.no.

 

Har du ikke mail, ta kontakt med sekretær Anita Berntsen på mail: 19anbern74@gmail.com / mobil: 418 40 451 og de blir sendt pr post.

 

Mvh styret

Eidsvoll Hundeklubb

 

Eidsvoll Hundeklubb, PB: 105, 2071 Råholt. Org nr: 981462130.

facebook link